Після укладення Договору підприємство отримує базові переваги які відображені в нашому Договорі купівлі - продажу електроенергії, і  полягають в наступному:

 • обсяги електроенергії, необхідні для вирішення виробничих завдань, визначаються самим споживачем;

 • можливість коригування обсягів електроспоживання протягом кожного розрахункового періоду;

 • перевищення договірних величин електроспоживання не тягне за собою застосування штрафних санкцій з боку Постачальника;

 • оплата за спожиту електроенергію здійснюється Споживачем за тарифами, які нижчі за тарифи, які застосовуються (Обленерго);

 • при розрахунках за спожиту електричну енергію застосовуються графіки оплат, що враховують особливості виробничих і фінансових процесів Споживача і інтереси обох сторін договору. 

Після початку постачання електричної енергії, Споживачі починають користуватися перевагами вже з першого дня співпраці з ТОВ «ЦЕМ». Споживачу необхідно лише дотримуватись та виконувати основні положення, що передбачені Договором про постачання електричної енергії, а ми з свого боку прикладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця носила виключно позитивний характер.

Порядок зняття та надання постачальнику показів засобів вимірювання

 

Обсяги спожитої електричної енергії визначаються  за розрахунковий період ,який становить  1 (один) місяць.

Відповідно до діючих нормативних документів в області електроенергетики, в т.ч. Правил роздрібного ринку електричної енергії  та Кодексу комерційного обліку , споживач має організувати та забезпечити  зняття показів засобів вимірювання у відповідності  до договору  про постачання електричної енергії з електропостачальником, спосіб, терміни та з дотриманням повноти (в т.ч. з деталізацією згідно умов, укладеного споживачем, договору про постачання електричної енергії та/або обраної ним комерційної пропозиції) та якості даних засобів вимірювання шляхом обрання та укладання відповідного договору щодо надання послуг комерційного обліку з уповноваженою організацією – постачальником послуг комерційного обліку.

До комерційних розрахунків між всіма учасниками ринку, в тому числі між електропередавальною організацією та споживачем, приймаються виключно сертифіковані дані комерційного обліку електроенергії, збір, обробку, сертифікацію яких, відповідно до вимог діючих нормативних документів, та надання учасникам ринку для проведення між ними комерційних розрахунків  забезпечує організація, яка є оператором мереж для конкретного об’єкту електропостачання споживача. Роль та функції оператора мереж на перехідних етапах лібералізації ринку електричної енергії Україні покладається на відповідних операторів системи передачі/розподілу електричної енергії, які здійснюють ліцензовану діяльність на територіях розташування об’єктів/точок обліку конкретного споживача.

Права споживачів

 

Згідно із статтею 58 «Про ринок електричної енергії України» споживач має право:

 1. Купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

 2. Змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку.

 3. Отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії.

 4. На компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання.

 5. На відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії.

 6. На недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу.

 7. На доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

 8. Подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги.

 9. Подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів.

 10. Отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу.

 11. Отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку.

 12. Інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Переваги співпраці та початок роботи